-->

13 Pantun Nasehat Bahasa Jawa

Pantun nasehat bahasa jawa merupakan pantun yang berisi pitutur (Nasehat) atau pengeling (pengingat) untuk semua orang dengan tujuan agar nanti siapapun yang membacanya dapat terbuka hatinya untuk berperilaku baik dan benar sesuai dengan norma – norma yang berlaku.

Dalam bahasa jawa Pantun disebut dengan istilah PARIKAN. Sama dengan pantun parikan juga memiliki sampiran dan isi.

Pada prinsipnya Pantun Jawa sama dengan parikan, Namun ada penjelasan lain dalam bahasa jawa bahwa parikan yoiku unen - unen kang dumadi saka rong ukara. Ukara sepisanan kanggo narik kawigaten, lan ukara kapindho minangka isi.

Parikan iku kaya pantun nanging mung rong larik, parikan migunakake purwakanthi guru swara.

Dan berikut ini Paugeran utawa pathokane parikan;
  1. Cacahing wanda kapisan, kudu padha karo ukara kapindho.
  2. Ukara sing ngarep kanggo bebuka dene ukara sabanjure minangka isi, wos.
  3. Tibaning ukara kang kapisan kudu padha karo ukara sing kapindho.
  4. Parikan bisa dumadi saka rong gatra utawa patang gatra.

Untuk anda, beberapa contoh pantun nasehat bahasa jawa dapat anda lihat dan baca berikut ini;

Pantun nasehat atau pitutur dalam bahasa jawa


Tawon madu
Ngisep sari kembang jambu
Aja nesu-nesu
Yen didudhuhno luputmu

Kayu urip ora ngepang
Ijo-ijo godhong jati
Uwong urip iku ora gampang
Mula padha seng ngati-ati

Awan awan ojo keluyuran
Ono Pak mantri numpak jaran
Kapan kapan aku keturuttan
Duwe konco sekolahe tenanan

Tok ngarep omah ono manuk
Manok emprit mberibeni uwong turu
Dadi murid ojo klemutuk
Seng patuho karo gurumu

Esok nembang sore nembang
Tembange asmorodono
Esok ngadhang sore ngadhang
Seng di adhang ra teko teko

Adekku lungo tuku lengo
Di enteni gak teko-teko
Nek kepengen melbu suwargo
Mulo podo akeh sudakoho

Kembang menur
Sinebar den awur - awur
Yen wis makmur
Aja lali maring sedulur

Neng pasar tuku semongko
Adek kepengen sawo
Nek gak kepengen melbu neroko
Nuruto omongane wong tuo

Isuk nyuling sore nyuling
Sulinge arek Jogjakarta
Isuk eling sore eling
Seng dieling ora rumongso

Mertamu karo nggowo pitik
Pitik’e kuning cengger tempe
Ngelmu oleh kari sitik
Seng penting ora mutong karepe

Klapa sawit
wite dhuwur wohe alit
Isih murid
Ojo seneng keceh dhuwit

Mangan sego
Dicampur nganggo bakso
Sopo ngrasani tonggo
Bakal podo oleh duso

Rujak kedhondhong
Pantes di wadhahi lodhong
Yen wis condhong
Tindaknoho gotong royong


13 pantun nasehat bahasa jawa tersebut semoga dapat memberikan kita suri tauladan yang baik agar nantinya juga dapat membawa diri kita kearah benar dalam segala keputusan danperilaku.